ONDERSTEUNING
OP MAATWelkom op onze website!


Dagbesteding

Het hebben van een zinvolle dagbesteding is een fundamenteel element in iemands leven. Ook in dat van burgers met een (verstandelijke) beperking. 

De Groene Huiskamer ondersteunt hierbij als dat nodig is. Het hebben van werk of dagbesteding zorgt voor verrijking. Het zorgt niet alleen voor een dagritme, maar geeft betekenis aan het dagelijkse leven. Het gevoel hebben zinvol bezig te zijn, iets toe te kunnen voegen met een bijdrage, plezier beleven, uitgedaagd worden en in verbinding staan met anderen.

Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen een passende dagbestedingsplek heeft. De Groene Huiskamer biedt dan ook ondersteuning op maat.

De werkzaamheden die we bieden zijn heel divers en zijn te realiseren in een geweldige park midden in het hart van Hengelo. Waar je de rust kunt vinden en mogelijkheden geboden kunnen worden om verschillende mensen te kunnen ontmoeten.

Samen met onze deelnemers kiezen we  werkzaamheden die bij hun passen. De werkzaamheden kunnen variëren van afwassen in de keuken, bedienen op het terras en /of schoffelen in het park.

 

Nieuwsgierig geworden? Bel ons gerust of mail ons op:


info@paviljoendeontmoeting.nl


          

Je bent van harte welkom! 


Visie

De deelnemers van Dagbesteding De Groene Huiskamer  komen allen met een eigen idee/eigen doel naar onze dagbesteding.

  

Onze doelstelling:

     

Wij bieden iedere deelnemer een zinvolle dagbesteding .

Om onze doelstelling te bereiken werken we volgens onze visie.


Onze visie:

Onze deelnemer staat centraal.

Daarmee bedoelen we dat iedere deelnemer bij ons als uniek persoon wordt gezien en tevens als iemand die zelf richting mag geven aan zijn dagbesteding.

Iedere deelnemer die onze dagbesteding bezoekt heeft recht op de aandacht en begeleiding die hij nodig heeft.

 

Een zinvolle dagbesteding is voor iedere deelnemer anders. We gaan op zoek naar passende werkzaamheden die aansluiten bij de mogelijkheden van de deelnemer.  De deelnemers bepalen in grote lijnen hun eigen  werkzaamheden en het tempo waarin dat gebeurt. Wij begeleiden hen bij het maken van keuzes en de uitvoering. Hierbij houden we rekening met de uitdagingen van de deelnemer.

Werkdruk en prikkels worden vermeden waar nodig.  We vinden het belangrijk dat onze deelnemers aan het einde van de dag ,trots zijn op hun zelf.

 

Bij ons kan elke dag anders verlopen. Dit komt omdat we van te voren niet weten welke drukte er zal zijn bij het Paviljoen. Clienten die het nodig hebben bieden we waar mogelijk een dagstructuur. 

 

          

Onze rol als begeleider is ondersteunen, begeleiden,  waar nodig. Wij motiveren, stimuleren en laten de deelnemer eerst zelf zoken naar een oplossing. Hierdoor denken we bij onze deelnemers  het zelfvertrouwen en de betrokkenheid te zien groeien. We werken samen met maar soms ook naast onze deelnemers.  Het is belangrijk dat een ieder die onze dagbesteding bezoekt plezier heeft en zich op z'n gemak voelt. Onze doelgroep

Bij Dagbesteding De Groene Huiskamer kunnen volwassenen terecht met een verstandelijke beperking en/psychiatrische problemen die op zoek zijn naar dagbesteding.

De deelnemers die onze dagbesteding bezoekt is een zeer diverse groep mensen. Divers in beperkingen, leeftijd, interesses, mogelijkheden, zelfstandigheid enz.

Deelnemers moeten wel een indicatie hebben voor dagbesteding. We willen graag helpen bij de aanvraag hiervan.

 

Ambulante begeleiding

Er is een mogelijkheid dat we ambulante begeleiding kunnen aanbieden.

Mocht je hier belangstelling voor hebben , neem dan contact met ons op via info@degroenehuiskamer.nl


Over ons

Niemand had ons een jaar geleden kunnen vertellen dat we de stap zouden zetten om zelfstandig ondernemer te worden van een dagbesteding De Groene Huiskamer.

Drie jaar geleden werd ons de kans gegund om uitbater te worden van Paviljoen de Ontmoeting.  Dit is een kleinschalig horeca bedrijf midden in een geweldig park in het Hart van Hengelo.  Dit hebben we lange tijd  gecombineerd met ons werk bij Aveleijn. (stichting voor mensen met een verstandelijke-psychische beperking).

Dit jaar, 2016 hebben we besloten om beiden te stoppen als begeleider bij Aveleijn en als zelfstandig ondernemer in de zorg door te gaan bij Paviljoen de Ontmoeting.

 

Wij denken dat dit een perfecte match kan zijn.

Het meehelpen bij de Ontmoeting brengt verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. We helpen de deelnemers met een beperking te leren werken en zijn leven zo te organiseren dat de deelnemer op een adequate manier kan participeren in de maatschappij.

Doelstelling hiervan is dat mensen met een (verstandelijke) beperking een beter nut ervaren in de dagbesteding, zich zelf beter kunnen ontplooien en meer een eigen leven kunnen leiden.

 

Clemens heeft 13 jaar gewerkt als begeleider bij Aveleijn in de Dagbesteding. Daarvoor heeft hij enkele jaren bij de Leo stichting gewerkt als woon begeleider.

Wendy heeft 16 jaar gewerkt als woon begeleidster , waarvan drie jaar begeleider coach bij Aveleijn.

 

             

Ons motto: 

Haal uit het leven wat er in zit.